علم مبارزه + دانش هنر رزمی =》 زندگی آرام

پرداختن به علوم دینی، ورزشی ،سیاسی و مذهبی تؤام با بصیرت

علم مبارزه + دانش هنر رزمی =》 زندگی آرام

پرداختن به علوم دینی، ورزشی ،سیاسی و مذهبی تؤام با بصیرت

علم مبارزه + دانش هنر رزمی =》 زندگی آرام

سلام
مبارزه تنها به زد و خورد خیابانی منتهی نمیشود،گاه با به چالش کشیدن افراد وارد عرصه ی مبارزاتی‌ای جدید میشویم!
مبارزه میتواند ورزشی،علمی،سیاسی و حتی فرهنگی باشد.
"روح سالم در جسم سالم است"
منتظر نظر دوستان هستیم.
یا علی.

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
  • ۱۶ آذر ۹۷، ۰۰:۱۰ - جناب قدح
    سلام :)
  • ۸ مهر ۹۷، ۱۷:۲۹ - bsj sajjad
    like
  • ۲۵ مرداد ۹۷، ۰۰:۳۶ - سیّد محمّد جعاوله
    خوب
نویسندگان
 
 

_ با اعمالت موعظه کن نه با زبانت.
_ زمان بخاطر هیچکس منتظر نمیماند.
_ دیروز به تاریخ پیوست، فردا معماست و امروز هدیه است.
_ زندگی یک بوم نقاشی است که در آن از پاک کن خبری نیست.
_ اگر زندگی چیز زیادی به شما نداده است، به این دلیل است که شما هم چیز زیادی
از او نخواسته اید.
_ امروز فردائی است که دیروز نگرانش بودی.
_ تنها کسی میتواند از ته دل بخندد که از ته دل گریسته باشد.
_ خدا را شکر میکنم که تمام دعاهایم را مستجاب نکرده است.
_ شما همچون کودکانی در اتاق روشن هستید که چشمهایتان را بسته اید ومیگوئید
از تاریکی میترسم.
_ در روز موعود خداوند از کارهائی که نکرده ایم سوال میکند نه از کارهائی که کردیم
_ تمام بدبختیها اززمانی آغاز شدکه به این فکر افتادیم که شاید چیزی بهتر نیز وجود
داشته باشد.
_ فراموش نکن که تنها ذهنهای پاک به خرد الهی دست میابند.
_ بدون تزکیه و پاک کردن دل تکرار نام خدا تنها به هدر دادن وقت است.
_ نام خوب با تلاش زیاد بدست میآید، اما با یک عمل نادرست از بین میرود.
_ بجای لعن و نفرین به تاریکی چراغی روشن کن.
_ اگر اشتباهی مرتکب نشدی پس که تلاش کامل و صد در صد هم نداشتی.
_ اعتماد کردن به هرکس و اعتماد نکردن به هیچکس هر دو شکستی برابر است.
_ برای رسیدن به هر هدف بزرگی امروز تنها روزی است که وجود دارد.
_ هدف داشتن به تنهائی کافی نیست به هدف زدن مهم است.
_ همچون توپ باشید که هرچه محکم تر به زمین میخورد، بالاتر میرود.
_ افکار بزرگ هدف دارند ، افکار کوچک آرزو.
_ کسیکه نمیتواند رنجهای کوچک راتحمل کندهرگزنمیتواند کارهای بزرگ راانجام دهد
_ اگر بخواهید همه چیز باشید ، هیچ چیز نمیشوید.
_ وجود سایه نشانه آنست که در همین نزدیکی روشنائی است.
_ خطا کردن خصوصیت انسان است و اصرار برخطا خصوصیت شیطانی است.
_ متنفر شدن از دیگران مانند آن است که برای خلاص شدن از دست موش خانه تان
را به آتش بکشید.
_ برای موفق شدن تنها یک راه وجود دارد، اما برای شکست خوردن راههای بسیار.
_ اگر میتوانستیم دستهایمان را با همان انرژی که زبانمان را به حرکت در میآوریم،
به حرکت در آوریم، چه کارهای حیرت انگیزی میتوانستیم انجام دهیم.
_ خشنودی از آنچه دارید خوبست، اما از آنچه هستید خشنود نباشید.
_ آنقدر خردمند نشوید که لذت خندیدن را از دست بدهید.
_ هرآنچه زیباست همیشه خوب نیست ، اما هرآنچه خوب است همیشه زیباست.
_ تو مخلوق شرایط نیستی بلکه شرایط مخلوق تو هستند.
_ به گونه ای رفتار کنید گوئی دائما شما را نظاره میکنند.
_ عقل کم در سر، مایه زحمت بسیار برای پاهاست.
_ ارتکاب اشتباه خطا نیست، تکرار اشتباه خطاست.
_ مردم هر روز خدا را میبینند فقط او را تشخیص نمیدهند.
_ زندگی یک زن است، اگر بکوشی آنرا بفهمی گیج و سر درگم خواهی شد، اگر زندگی
را فقط زندگی کنی آنرا خواهی فهمید.
_ اگر بتوانی بخندی آموخته ای که چگونه نیایش کنی.
_ تو نمیتوانی منتظر توقف طوفان بمانی، باید کار کردن در باران را بیاموزی.
_ حرفی بزن که ارزش آن بیش از خاموشی باشد.
_ زندگی مثل دوچرخه سواری است، ایستادن همانا و زمین خوردن همان.
_ خداوند به دستهای پاک مینگرد نه به دستهای پر.
_ خدمت کردن بهای اجاره مکانی است که در زمین اشغال کردید.
_ آنچه وحشتناک است ارتفاع نیست بلکه افتادن از ارتفاع است.
_ اگر زبان بیکلام را بیاموزی میتوانی راز جهان را کشف کنی.
_ جائی که باید عاقل باشی لازم نیست شجاع باشی.
_ شیطان در جزئیات سکونت دارد.
_مأموریت انسان تغییر دادن جهان نیست، او مأمور تغییر خویشتن است.
_ تو همان چیزی میشوی که بیشترین تمرین را برایش میکنی.
_ بدون غالب شدن بر خود نمیتوانی فاتح دیگران باشی.
_ اشتباه ما این است که زندگی را بر پایه رضایت دیگران بنا میکنیم، یا مطابق آنچه
آنان فکر میکنند زندگی میکنیم.
_ آنچه که رشد نمیکند میمیرد.
_ سن شما همانقدر است که فکر میکنید.
_ ذهن شما چتر نجات است فقط زمانی که باز میشود عمل میکند.
_ یکی زیبائی منظره را میبیند، یکی کثیفی پنجره را.
_ دنیا همانند پل است، از آن بگذرید اما بر روی آن خانه نسازید.
_ هرآنچه امروز روی میدهد از قبل آنرا درخواست کردید.
_ کسی که راه غلطی را میرود بیشتر شانس آنرا دارد تا براه درست آید، تا کسی که
راه درست را غلط میرود.
_ تا خم نشوید کسی نمیتواند سوارتان شود.
_ هرگاه دیدید کسی به موفقیتی رسیده که شما نرسیدید بدانید او کارهائی کرده که
شما نکرده اید.
_ از آهسته رفتن نترس از ایستادن بترس.
_ آب از آن رو نیرومند ترین عنصر است که کاملا غیر مقاوم است.
_ بزرگترین اشتباه آن است که ترس از اشتباه ما را از حرکت باز دارد.
_ زمانیکه خودرا بی کس و غریب احساس میکنید زمانیست که خودرا دوست ندارید.
_ ما به چیزی تبدیل میشویم که بدان می اندیشیم ، به چه میاندیشید؟
_ نگرانی یعنی تباه کردن لحظه های کنونی زندگی برای چیزی در آینده که هیچ امیدی
به آن نیست.
_ برای اینکه ببینی چشمهایت را ببند.
_ بگذارید قلابتان همواره در رودخانه باشد، لحظه ایکه کمتراز هروقت دیگر انتظارش
را دارید، ماهی به قلابتان خواهد افتاد.
_ فقط به این منظور در جهانم که آهنگی بسازم.
_ هدف بودن ما این است تا ملاقاتی با خود داشته باشیم.
_ وسائل اطراف خود را جابه جا کنید تا زندگیتان تغییر کند.
_ از ده روز رنج و سختی بیشتر چیزی میآموزید تا ده سال رضایت خاطر.
_ برای اینکه خودتان را همانطور که میخواهید بسازید فقط کافی است که همانطور
که میخواهید باشید.
_ گاهی یک کمی بصورت بامزه ای خل باش!
_ سخنان خداوند را جدی بگیر تا خدا سخنانت را جدی بگیرد.
_ شاید قادر نباشید مسیر باد را عوض کنید، ولی میتوانید بادبان را درمسیر باد تنظیم
کنید.
_ هیچگاه به پشت سر نگاه نکن مگر آنکه بخواهی به آن سمت بروی.
_ قطاری که از ریل خارج شده، ممکن است که آزاد باشد، اما راه بجائی نخواهد برد.
_ دیگران شاید بتوانند موقتا  راه تو را سد کنند، اما تنها این توئی که میتوانی خودرا
 برای همیشه متوقف نگه داری.
_ هرگز نمیتوانید در حالیکه دستهایتان را در جیب خود کردید، از نردبان بالا بروید.
_اگر دیوانه ای بطرفتان سنگ پرتاب کرد بااو مشاجره نکنید، کافی است از او فاصله
بگیرید تا سنگ به شما نرسد.
_ اگر شما یک سکه داشته باشید و من هم یک سکه، و سکه هایمان را با هم مبادله
کنیم باز هم هر کدام یک سکه خواهیم داشت. اما اگر شما یک ایده داشته باشید و
من هم یک ایده و آنها را با هم مبادله کنیم، هرکدام دو ایده خواهیم داشت.
_ بد بین میگوید شب فرا رسیده و خوش بین میگوید صبح در راه است.
_ گاهی یک سوراخ کوچک میتواند کشتی بزرگ را غرق کند.
_ نابینا به خاطر آئینه ای که به او میدهید از شما تشکر نمیکند.
_ هرگز نمیتوانید به خوکها آواز خواندن یاد دهید، هم وقتتان را تلف میکنید هم
خوک را ناراحت.
_ هنگامیکه به خورشید نگاه میکنید سایه ای نخواهید دید.
_ رسیدن به مقصدی که هرگز برای خود در نظر نگرفته اید همانقدر دشوار است که
برگشتن از جائی که هرگز نرفته اید.
_ آرزوی داشتن آنچه ندارید باعث میشود نتوانید از آنچه دارید لذت ببرید.
_ اغلب از میان یک دسته کلید این آخرین کلید است که قفل را میگشاید.
_ خدا را آنجا میبینی که خویشتن را نمیبینی.
_ از راههائی بروید که روندگان آن کم اند.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

کاربران بیان میتوانند بدون نیاز به تأیید، نظرات خود را ارسال کنند.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی